Opće informacije

Turistička agencija "Krevatin" - KREVATIN TOURS turistička agencija d.o.o.


Vladimira Nazora 17, HR-52466 Novigrad

MBO:040168464 / PDV broj: HR69205410630 / OIB: 69205410630

Mail: info@adriatic.cc

Web: www.istriatravel.net

Tel. 00385 52 757 192

Mob. 00385 98 739 020

Fax  00385 52 726 126

Voditelj poslova: Sanja Krevatin

Agencija posluje u svojstvu organizatora, posrednika i trgovca te ima ovlaštenja za navedeno.


OBAVIJEST O NADLEŽNOSTI:

Djelatnost turističke agencije podliježe nadzoru MINISTARSTVA TURIZMA, Samostalni sektor turističke inspekcije, 10 000 Zagreb, Trg Hrvatske Republike 8/I


OBAVIJEST O PRAVU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA:

Sukladno odredbi  Čl.6.  St.1.  toč.3. Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti:

- putem pošte na adresu sjedišta - (KREVATIN TOURS turistička agencija d.o.o., Vladimira Nazora 17, HR-52466 Novigrad)

- putem elektroničke pošte - (info@adriatic.cc)

- telefaksom - (00385 52 726 126)

- u pisanom obliku u poslovnom prostoru - (Vladimira Nazora 17, HR-52466 Novigrad) 

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. 


RADNO VRIJEME:

Zimsko: 09:00 - 15:00

Ljetno: 09:00 - 20:00


Podijeli ovaj članak